Colegiul farmacistilor din Romania - filiala Dolj


Du-te la cuprins

RBPF 2023

 

 

Documente R.B.P.F.

 

            Stimați colegi,
    Conform Art. 1 din Decizia Consiliului Național al CFR nr. 5/2021:
„Controlul privind respectarea regulilor de bună practică farmaceutică, precum și eliberarea Certificatului de reguli de bună practică farmaceutică se fac în fiecare an calendaristic de către
Colegiul teritorial al farmaciștilor în raza căruia funcționează unitatea farmaceutică”.
    Anul acesta evaluarea RBPF va începe în data de 13.11.2023 și trebuie terminată până pe data de 15.12.2023 - rutele echipelor evaluatoare rămân aceleași din anii trecuți!
    Pentru a vă putea înregistra cererile de evaluare vă rugăm sa achitați taxa (farmacie 150 RON, oficină 100 RON, drogherie 100 RON).

        Plata se poate face prin:
- O.P către Colegiul Farmacistilor Dolj - Cod Fiscal 13021544
    CONT IBAN: RO42RNCB0138020522450001 - BCR Craiova, Sucursala Lapus (Recomandat).
- Direct la sediul Colegiului Farmacistilor Dolj cu chitanță.

Dosarul RBPF trebuie să conțină următoarele documente :
1.    Cerere RBPF
2.    Procesul verbal de evaluare
3.    Anexa 1 – Structura personalului de specialitate
4.    Programul de funcționare
5.    Grila de evaluare în funcție de specificul unității
6.    Autorizația de funcționarea cu toate modificările
7.    Dovada achitării taxei de evaluare
8.    Copie RBPF din anul 2022
Fără aceste documente nu se poate emite certificatul RBPF valabil 2023 – 2024.

 

Documente RBPF:

Alte documente RBPF:
    
            Rute RBPF 2023    excel / pdf


 

 

  

 

        

              


Inapoi la cuprins | Inapoi la meniul principal